Thông tin trên website http://yamayo.vn là nội dung, thông tin có nguồn tin cậy và chính xác và luôn được cập nhật thường xuyên. Mọi phát sinh, tranh chấp, khiếu nại  bao gồm việc khai thác, sử dụng và các tư liệu, dữ liệu, thông tin có trong trang web được đều nằm dưới sự chi phối của luật pháp Việt Nam.

Mọi thông tin đóng góp xin gửi vào hòm thư: info@mvtek.vn