Thước dây bằng thép bọc nhựa phủ epoxy Yamayo VR20